708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116
708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116

$159,950

708 NE 45th Street, Kansas City, MO, 64116

PENDING