1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534
1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534
1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534
1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534
1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534
1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534
1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534
1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534
1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534
1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534
1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534

$85,000

1480 Oregon Street, Sabetha, KS, 66534

ACTIVE