2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109

$394,950

2767 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109

21
Courtesy of: Lynch Real Estate