3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109
Pending

$509,950

3330 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109, Kansas City, KS, 66109

17
Courtesy of: Lynch Real Estate