3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109
3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109

$549,950

3226 N 129th Street, Kansas City, KS, 66109

19
Courtesy of: Lynch Real Estate