2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104
2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104

$165,000

2121 N 34th Street, Kansas City, KS, 66104

ACTIVE