1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104
1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104

$165,000

1929 N 28th Street, Kansas City, KS, 66104

ACTIVE